Hizmetler

Plan, Proje Hizmetleri

Akademi Mühendislik proje hizmetlerini, özel veya tüzel kişiliklere ait kullanım amacı ne olursa olsun her türlü yapının projelendirilmesi, gerekli resmi izin ve ruhsat işlemlerinin yapılması ve yapının inşası süresince Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) hizmetlerinin yüklenilmesi olarak üç başlıkta yürütmektedir.

Konut, mesken, işyeri, iş ve alışveriş merkezi, endüstriyel tesisler, basit üretim atölyeleri, fabrikalar, basit ulaştırma yapıları ve köprüler, küçük çaplı altyapı tesisleri, okullar, camiler, sağlık tesisleri ve hastaneler Akademi Mühendislik olarak proje hizmeti sunulan başlıca yapılardır.

Bu yapıların mimari olarak tasarlanmasıyla başlayan Akademi Çalışması, jeolojik ve jeofizik etütlerin yapılarak raporlarının hazırlanması, mimari uygulama projesinin hazırlanması, statik projenin hazırlanması, elektrik tesisat ve sıhhi tesisat projelerinin gerekiyorsa asansör ve kalorifer tesisat projeleriyle birlikte hazırlanması, ilgili resmi kurumlardan gerekli izin ve ruhsatların alınması şeklinde devam eder ve yapının inşası süresince TUS hizmetleri ile sürdürülür. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte de Yapı Kullanım İzni için gerekli raporların tanzimiyle son bulur.

Akademi Mühendislik, proje hizmetlerinde; her türlü yapının kullanışlılık, sağlamlık, estetiklik, ekonomiklik ve her açıdan sorunsuzluk bakımından mükemmelliği için çalışır ve çözümler sunar.

İnşaat, Taahhüt İşlemleri

Akademi Mühendislik; Sinop İli ve Boyabat İlçesi merkezlerinde sürdürdüğü işyeri ve konut ihtiyaç ve talebini karşılamaya yönelik nitelikli yapı müteahhitliğinin yanı sıra, özel ve tüzel kişiler ile resmi kurumların taahhüt taleplerini de değerlendirmektedir.

Anahtar teslimi yeni yapı taahhütlerinin ve kat karşılığı arsa inşaatlarının yanı sıra, onarım, tadilat ve güçlendirme gibi uzmanlık ve tecrübe isteyen taahhüt işlerini de ekonomik, teknik ve estetik kalite prensibiyle üstlenmektedir.